Facebook kina: 

 

facebook

 

Aktuální upozornění  pro návštěvníky  

COVID-19 podmínky pro návštěvu kina zde