bílá stuha

kuku ostrov

cizi obed 

2. filmáč

pěna dni

Aktuální upozornění  pro návštěvníky  

COVID-19 podmínky pro návštěvu kina zde