Cimbálová muzika Kašava 12. října 2019   

   Hradišťan & Jiří Pavlica 3. listopadu 2018  21. dubna 2018  

Aktuální upozornění  pro návštěvníky  

COVID-19 podmínky pro návštěvu kina zde