Aktuální upozornění  pro návštěvníky  

COVID-19 podmínky pro návštěvu kina zde