Počátkem historie měnínského kina je rok 1947. Společenská a kulturní potřeba, aby měla obec stálé kino, utvrdila odhodlání několika prvních nadšenců a průkopníků zřídit kino v sále tehdejšího hostince Františka Sury. Pan hostinský byl této myšlence nakloněn, takže se mohlo začít s technickými úpravami stávající budovy. 

Vlastní promítání bylo zahájeno v roce 1948. Zpočátku byly v sále židle zapůjčené ze sokolovny, v průběhu roku však byla instalována sklápěcí sedadla. Prvním vedoucím kina se stal Leopold Šudák, pokladníkem Josef Rosprým, promítačem Václav Pavlíček, prvním praktikantem promítače Jan Štěpánek. Prvními proškolenými promítači se stali po absolvování kurzu v Klánovicíh Jan Štěpánek a Rostislav Šindelář. Pan Šindelář ve své funkci působil až do roku 1982, kdy bylo kino pro vážné technické a stavební nedostaty uzavřeno. 

Rekonstrukce kina byla započata v květnu 1982. Nikdo z prvních nadšenců a organizátorů výstavby nového kina neznal náročnost a technické požadavky na podobná zařízení. Složitost rekonstrukce byla dána zejména tím, že objekt byl původně hostincem se všemi hospodářskými budovami k němu náležejícími (jatka, chlévy apod.) V projektování nakonec sehrál významnou roli Ing. arch. Jaroslav Šmídek, autor projektu rekonstrukce brněnského kina Scala.

Kolaudace a znovuotevření kina proběhlo v listopadu 1989.